Skip to main content
 

Termíny použití

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální možnou péčí. Přesto nelze zaručit správnost a přesnost informací, které jsou zde uvedeny.

 

EXTERNÍ ODKAZY

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek jiných poskytovatelů, na které se lze dostat prostřednictvím odkazů na těchto webových stránkách. Moldex/Metric AG & Co. KG se výslovně distancuje od jakéhokoli nezákonného nebo nemorálního obsahu na odkazovaných webových stránkách.

 

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ

Naše výrobky jsou navrženy a určeny pro evropský trh. Splňují právní požadavky Evropské unie (EU). Pokud jsou naše výrobky používány mimo EU, je povinností uživatele zkontrolovat, zda naše výrobky splňují příslušné národní předpisy.

Veškerá doporučení týkající se používání výrobků byla učiněna s náležitou péčí a podle našich nejlepších znalostí. Nezbavují uživatele povinnosti pečlivého přezkoumání při výběru vhodných osobních ochranných prostředků. Pro tento účel je třeba znát typ a koncentraci znečišťujících látek nebo typ a intenzitu expozice hluku. Kromě toho je třeba vzít v úvahu příslušné vnitrostátní předpisy a zákony o používání osobních ochranných prostředků.

Před použitím osobních ochranných prostředků si pečlivě přečtěte návod k použití. Informace na těchto webových stránkách nejsou závazné, platí pouze návody k použití u jednotlivých výrobků.

 

AUTORSKÉ PRÁVO

Obsah těchto webových stránek podléhá ochraně autorských práv. Použití pro komerční nebo jiné než soukromé účely vyžaduje souhlas společnosti Moldex/Metric AG & Co. KG.


Bezpečné

Ověřená kvalita, snadné používání

Spokojení uživatelé

Vysoký komfort nošení, atraktivní design

Ekonomické

Robustní a odolné