Skip to main content

Know-how

Protičásticové filtry třídy ochrany

Důležité informace týkající se tříd ochrany protičásticových filtrů.

PROTIČÁSTICOVÉ FILTRY: TŘÍDY OCHRANY

Protičásticové filtry masek a polomasek poskytují ochranu před škodlivými částicemi, jako jsou prach, kouř a aerosol. Protičásticové filtry jsou podle své filtrační účinnosti rozděleny do třech tříd: P1, P2 a P3. Třídy ochrany se v Evropě řídí normou EN 143:2000+A1:2006. Protičásticové filtry vyšší ochranné třídy filtrují účinněji a mohou být tedy použity jako ochrana před škodlivějšími látkami a při vyšší koncentraci škodlivých látek.

 

DALŠÍ ZNAČENÍ

R (“reusable”)
Určený pro opakované použití, filtr může být používán déle než jednu směnu.

D (vyhověl zkoušce zanášení dolomitovým prachem)
Tyto filtry splňují požadavky zkoušky zanášení dolomitovým prachem. Mají nízký dýchací odpor při delší době používání.

 

KOMBINACE FILTRŮ S MASKAMI

Účinnost ochrany protičásticových filtrů závisí také na tom, s jakým typem masky jsou používány. Kombinaci filtru s maskou je tedy nutné mít vždy na zřeteli.

PROTIČÁSTICOVÉ FILTRY + POLOMASKY

Tato kombinace smí být použita při koncentraci škodlivých látek, která nepřevyšuje 4násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL).

Chrání před netoxickými částicemi na bázi vody a oleje, ne však před karcinogenními látkami, radioaktivními částicemi, vzduchem přenášenými biologickými činiteli skupiny 2 + 3 a enzymy.

Celková propustnost (netěsnost) činí maximálně 2 %, minimálně 80 % škodlivých látek je ze vzduchu filtrováno.

Tato kombinace je běžně používána například v potravinářském průmyslu.

Tato kombinace smí být použita při koncentraci škodlivých látek, která nepřevyšuje 10násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL).

Chrání před škodlivými částicemi na bázi vody a oleje, ne však před karcinogenními látkami, radioaktivními částicemi, vzduchem přenášenými biologickými činiteli skupiny 3 a enzymy.

Celková propustnost (netěsnost) činí maximálně 2 %, minimálně 94 % škodlivých látek je ze vzduchu filtrováno.

Tato kombinace je běžně používána při manipulaci s měkkým dřevem, skelnými vlákny, kovy, plasty (ne PVC) a rozprášeným olejem.

Tato kombinace smí být použita při koncentraci škodlivých látek, která nepřevyšuje 30násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL).

Chrání před škodlivými a karcinogenními částicemi na bázi vody a oleje, tak jako před radioaktivními částicemi, vzduchem přenášenými biologickými činiteli skupiny 2 + 3 a enzymy.

Celková přípustná propustnost činí maximálně 2 %, minimálně 99,95 % škodlivých látek je ze vzduchu filtrováno.

Mezi typické příklady použití patří kontakt s těžkými kovy, tvrdým dřevem, brzdovým prachem, radioaktivními látkami, patogeny, jako jsou viry, bakterie a výtrusy hub a plísní. Tato kombinace je také používána při sváření nerezu.

PROTIČÁSTICOVÉ FILTRY + CELOOBLIČEJOVÉ MASKY

Tato kombinace smí být použita při koncentraci škodlivých látek, která nepřevyšuje 4násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL).

Chrání před netoxickými částicemi na bázi vody a oleje, ne však před karcinogenními látkami, radioaktivními částicemi, vzduchem přenášenými biologickými činiteli skupiny 2 + 3 a enzymy.

Celková propustnost (netěsnost) činí maximálně 0,05 %, minimálně 80 % škodlivých látek je ze vzduchu filtrováno.

Tato kombinace je běžně používána například v potravinářském průmyslu.

Tato kombinace smí být použita při koncentraci škodlivých látek, která nepřevyšuje 10násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL).

Chrání před škodlivými částicemi na bázi vody a oleje, ne však před karcinogenními látkami, radioaktivními částicemi, vzduchem přenášenými biologickými činiteli skupiny 3 a enzymy.

Celková propustnost (netěsnost) činí maximálně 0,05 %, minimálně 94 % škodlivých látek je ze vzduchu filtrováno.

Tato kombinace je běžně používána při manipulaci s měkkým dřevem, skelnými vlákny, kovy, plasty (ne PVC) a rozprášeným olejem.

Tato kombinace smí být použita při koncentraci škodlivých látek, která nepřevyšuje 30násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL).

Chrání před škodlivými a karcinogenními částicemi na bázi vody a oleje, tak jako před radioaktivními částicemi, vzduchem přenášenými biologickými činiteli skupiny 2 + 3 a enzymy.

Celková propustnost (netěsnost) činí maximálně 0,05 %. Minimálně 99,95 % škodlivých látek je ze vzduchu filtrováno.

Mezi typické příklady použití patří kontakt s těžkými kovy, radioaktivními látkami, patogeny, jako jsou viry, bakterie a výtrusy hub a plísní.

PROHLÁŠENÍ

Tyto informace nejsou právně závazné a nenahrazují osobní poradenství. Vezměte, prosím, na vědomí naše podmínky používání.


Osobní poradenství

Váš dotaz vyřídíme co nejdříve.

Zde zadané údaje zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení Vašeho dotazu.


Bezpečné

Ověřená kvalita, snadné používání

Spokojení uživatelé

Vysoký komfort nošení, atraktivní design

Ekonomické

Robustní a odolné