Skip to main content

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následující informace k ochraně údajů poskytují přehled o tom, jaké informace shromažďujeme při Vaší návštěvě našich webových stránek a jakým způsobem je používáme. Kompletní informace o zacházení s Vašimi osobními údaji naleznete v podrobném prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno níže.

 

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY?

 

 • IP adresa

 • Datum

 • Čas

 • navštívená stránka

 • Protokol

 • Stavový kód

 • URL odkazovače (dříve navštívená stránka)

 • User Agent (typ a verze prohlížeče)

 • navštívená doména

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 90 dnů.

 

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME NA ZÁKLADĚ VAŠEHO ZADÁNÍ DO NAŠEHO KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE?

 • E-mailová adresa

 • Jméno

 • Telefonní číslo (volitelně)

 • Poštovní směrovací číslo a místo

 

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Vaší návštěvou našich webových stránek se automaticky zaprotokolují přístupová data. Dále shromažďujeme údaje pouze prostřednictvím zadání na našich webových stránkách nebo použitím cookies.

 

Jakým způsobem shromažďujeme Vaše údaje?

Vaší návštěvou našich webových stránek se automaticky zaprotokolují přístupová data. V opačném případě shromažďujeme údaje pouze prostřednictvím zadání na našich webových stránkách nebo použitím cookie.

 

K ČEMU VAŠE DATA POUŽÍVÁME?

 • Pro optimalizaci našich webových stránek, např. obsahů nebo navigace.

 • Pro zpracování Vašich dotazů týkajících se servisu, např. otázky ohledně produktů nebo aplikací.

 • Vaše osobní údaje postoupíme třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nutné pro zpracování konkrétní žádosti od Vás, například zasláním dotazu týkajícího se produktu některému z našich autorizovaných prodejců ve Vaší blízkosti nebo pokud jsme povinni, tyto z právního, úředního nebo soudního důvodu předat

 

Jaká práva máte:

 • Informace: Máte právo na informace o uložených Vašich osobních údajích a kopii dat.

 • Vymazání: Máte právo na vymazání Vašich uložených osobních údajů.

 • Oprava: Máte právo na opravu Vašich osobních údajů.

 • Vznést námitku: Máte právo vznést námitku nebo nás za tím účelem kontaktovat.

 • Máte právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů (zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací v Bádensku-Württembersku, Stuttgart (D)).

Odpovědi na otázky k ochraně údajů obdržíte na adrese: datenschutz@moldex-europe.com nebo Moldex-Metric AG & Co. KG, Tübinger Strasse 50, 72141 Walddorfhäslach, Německo.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Oblast platnosti

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání webové stránky moldex-europe.com a v souvislosti s ní nabízených služeb. Tato webová stránka je nabídkou společnosti Moldex/Metric AG & Co. KG, Tübinger Straße 50, 72141 Walddorfhäslach, Německo, e-mail: info@moldex-europe.com („Moldex“) jako odpovědné společnosti ve smyslu čl. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (dále jen GDPR). Našeho zmocněnce pro ochranu osobních dat je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu moldex@moldex.cz nebo na naší poštovní adrese s označením „GDPR“.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Považujeme za důležité Vás informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto používány a jaká práva týkající se osobních údajů uložených o Vás máte.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme nebo používáme, např. návštěvou naší webové stránky, kontaktováním našeho zákaznického servisu nebo pokud se spojíte se společností Moldex jako firemní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner.

K tomu patří, bez omezení, veškeré osobní údaje jakéhokoli druhu získané on-line a off-line.

 

Účely zpracování

Vaše údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

 • zasílání informací o produktech společnosti Moldex a službách, jejich použití a zdrojích dodávek

 • zodpovězení otázek týkajících se našich produktů a služeb řešení problémů s produkty

 • pomoc při zlepšování našich webových stránek, např. obsahů nebo navigace

Pokud spolupracujete se společností Moldex jako zainteresovaná osoba, obchodní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner, tak Vás o Vaše osobní údaje žádáme zejména pro následující účely:

 • zasílání bezpečnostních, personalizovaných zpráv týkajících se našich produktů a služeb

 • řízení vztahů se zákazníky

 • provádění průzkumů spokojenosti s produkty a službami společnosti Moldex

 

Obecné kontaktní dotazy, provedení smlouvy

V závislosti na tom, zda a jakým způsobem spolupracujete se společností Moldex jako zainteresovaná osoba, uživatel, firemní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner, zpracováváme různé osobní údaje. Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně a my je používáme jen ke stanoveným účelům.
Mimo jiné se jedná o jméno, společnost, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, informace o Vámi používaných produktech a oblastech použití.
Pokud nám osobní údaje poskytnete telefonicky, e-mailem, poštou nebo přes naše webové stránky (zejména příjmení, jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu), proběhne poskytnutí údajů obecně dobrovolně. Tyto údaje jsou používány k plnění smluvního vztahu, ke zpracování Vašich dotazů, popř. Vašich objednávek a pro vlastní průzkum trhu nebo veřejného mínění a pro vlastní reklamy zaslané poštou.
Další použití, zejména předávání údajů třetím stranám za účelem reklamy, průzkumu trhu nebo veřejného mínění, není prováděno. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co už jejich uložení není nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

AUTOMATIZOVANÝ SBĚR A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROHLÍŽEČEM

Stejně jako u jiných webových stránek náš server automaticky a dočasně shromažďuje informace v protokolech serveru přenášených prohlížečem, pokud jste je nedeaktivovali. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné proto, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

 • IP-adresa požadujícího počítače

 • požadavek souboru klienta

 • kód odpovědi http

 • internetová stránka, ze které nás navštěvujete (URL odkazující stránky)

 • čas požadavku serveru

 • typ a verze prohlížeče

 • použitý operační systém požadujícího počítače

Analýza osobních údajů logfile serveru neproběhne. Tyto údaje poskytovatel nemůže nikdy přiřadit konkrétním osobám. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů neprobíhá.

 

Předávání Vašich osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, pokud

 

 

 • je to nutné pro zpracování konkrétní žádosti od Vás, například zasláním dotazu týkajícího se produktu některému z našich autorizovaných prodejců ve Vaší blízkosti.

 • jste nám k tomu dali svůj souhlas. V prohlášení o souhlasu jsou Vám sděleni příjemci nebo kategorie příjemců.

 • ustanovíme jako zpracovatele externí poskytovatele služeb a uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat dle čl. 28 GDPR. Tito byli námi pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a ustanoveními GDPR a jsou pravidelně kontrolováni.

 • jsme povinni, tyto z právního, úředního nebo soudního důvodu předat.

 

Cookie

Za určitých okolností na počítači ukládáme informace formou takzvaných souborů cookie. Cookies jsou identifikátory (soubory), které jsou uloženy na pevném disku požadujícího počítače. Obsahují informace o uživateli. Použití souboru cookie nesouvisí s Vašimi osobními identifikovatelnými informacemi uvedenými na webových stránkách. Následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže, jsou používané na této webové stránce:

 • Přechodné soubory cookie: Přechodné soubory cookie se automaticky odstraní, jakmile zavřete prohlížeč. K tomu patří především tzv. "session cookie". Tyto soubory uloží takzvané session ID, k němuž se dají přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče sdílených relací. To umožní opětovné rozpoznání Vašeho počítače při návratu na naše webové stránky. Soubory session cookie jsou smazány při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie jsou smazány automaticky po předem stanovené době, která se může u těchto souborů cookie lišit. Tyto soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.

 • Nastavení svého prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a např. odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Používání našich webových stránek je možné také tehdy, pokud jste prostřednictvím svého prohlížeče deaktivovali příjem souborů cookie. Může to však mít za následek, že některé stránky již nefungují nebo fungují jen částečně.

ZABEZPEČENÍ

Přijímáme vhodná opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem třetích osob. Vaše údaje zpracováváme v souladu s požadavky příslušných zákonů o ochraně osobních údajů platných v České republice a dodržujeme meze stanovené ochranou dat v právech hospodářské soutěže. Platnost tohoto prohlášení o ochraně dat je omezena na naši společnost. Toto prohlášení o ochraně dat se nevztahuje na webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách.

 

DOBA ULOŽENÍ

Vaše data jsou používána pouze po dobu nezbytně nutnou pro stávající vztahy se zákazníky, ledaže byste nám udělili souhlas nebo jsme měli oprávněný zájem na dalším zpracování. V těchto případech zpracováváme Vaše data až do odvolání Vašeho souhlasu, nebo dokud nevznesete námitky proti našim oprávněným zájmům. Bez ohledu na to jsme vzhledem k obchodním a daňovým předpisům povinni ukládat Vaše údaje týkající se adresy, platby a objednávky po dobu deseti let.

 

Vaše práva

Vůči nám máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • právo na informace,

 • právo na opravu nebo vymazání,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na odpor proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů.

 • Pro tyto účely vyplňte kontaktní formulář nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese moldex@moldex.cz.

Máte také právo podat prostřednictví nás stížnost o zpracování Vašich osobních údajů u orgánu pro dozor nad ochranou údajů.

 

VIDEOKONFERENCE

Používáme OpenSource softwarové řešení BigBlueButton poskytovatele collocal (https://collocall.de)

U účastníků/účastnic konference jsou při poskytování služby zpracovávána osobní data. Účastníci/účastnice jsou osoby bez vlastního účtu, které se konference zúčastní výhradně prostřednictvím přímého odkazu. Pro možnost účasti na konferenci je nutné zadat jméno - možný je také pseudonym.

Podrobnosti o tom, jak ColloCall zpracovává, ukládá a odstraňuje přihlašovací údaje a záznamy relací najdete v úplném prohlášení o ochraně údajů ColloCall, které je k nahlédnutí zde: https://collocall.de/datenschutz.html 

Záznamy konferencí smí být prováděny jen po výslovném souhlasu všech účastníků/účastnic a hostů. Náš poskytovatel ColloCall k tomu technicky potřebuje přístup k záznamům konferencí, nesmí však do nich nahlížet.

Veškerá komunikace s našimi službami, s výjimkou telefonního spojení, je třetím osobám nečitelně zakódována protokolem TLS dle aktuálního stavu techniky. Autenticita našich služeb je zajištěna prostřednictvím certifikátů organizace "Let's Encrypt".

 

SOFTWARE PRO PRÁCI S PDF LISTY YUMPU

Tyto webové stránky využívají službu Yumpu poskytovanou společností i-magazine AG, Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Švýcarsko. Yumpu poskytuje digitální platformu pro vydávání časopisů, brožur nebo katalogů. Pomocí Yumpu je obsah souborů PDF prezentován jako tzv. flip katalog/flipbook a zobrazuje se přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti načítání souborů PDF.

Při online prohlížení katalogů produktů na těchto webových stránkách načte webový prohlížeč obsah přímo z webu yumpu.com a dojde k navázání spojení se servery Yumpu. Stejně jako u každé webové stránky získává Yumpu informace v tzv. souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky přenáší. Jedná se o tyto údaje

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas dotazu na server
 • IP adresa

Kromě toho může Yumpu při prohlížení online katalogů produktů ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může společnost Yumpu získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek.

Při prohlížení online katalogů produktů mohou být společností Yumpu spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv a které nejsou zadány námi ve společnosti Yumpu.

Yumpu je využívána v zájmu zobrazování flip katalogů/flipbooků pro atraktivní prezentaci našich online nabídek. Návštěvník to však musí schválit ve Správci souhlasů. Právním základem pro používání Yumpu je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Yumpu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Yumpu na adrese: https://www.yumpu.com/en/info/privacy_policy a v zásadách používání souborů cookie společnosti Yumpu na adrese https://www.yumpu.com/en/info/cookie_policy. Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí.

 

Změna ustanovení pro ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na úpravu a změnu ustanovení ochrany osobních údajů. Změny ustanovení ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Dřívější verze našich ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů budou i nadále na této stránce k dispozici, abyste mohli provedené změny dohledat.


Bezpečné

Ověřená kvalita, snadné používání

Spokojení uživatelé

Vysoký komfort nošení, atraktivní design

Ekonomické

Robustní a odolné