Skip to main content

Know-how

TYPY A TŘÍDY PROTIPLYNOVÝCH FILTRŮ

Užitečné informace o typech a třídách ochrany protiplynových filtrů.

OZNAČENÍ PROTIPLYNOVÝCH FILTRŮ

Kartuše protiplynových filtrů jsou zpravidla označovány kombinací písmen a čísel, např. „A2B2E1“.

Písmena označují typ filtru. Podávají informaci o tom, před jakými nebezpečnými látkami filtr chrání.

Čísla označují třídu filtru, která poskytuje informaci o kapacitě filtru. Třída filtru se přitom vztahuje na typ filtru, za kterým je číslo udáno. Filtr s vyšší třídou může být použit při vyšších koncentracích plynu v pracovním ovzduší.

Jak je vidět na příkladu A2B2E1 protiplynového filtru, může se kartuše filtru skládat z kombinace více typů filtrů (A, B a E) s různými třídami filtrů. Tento filtr poskytuje ochranu před organickými plyny (teplota varu > 65° C), anorganickými plyny a kyselými plyny.

TYPY FILTRŮ

Barva označení: hnědá


Ochrana před: organické plyny a páry (bod varu > 65°C)

Barva označení: šedá


Ochrana před: anorganické plyny a páry, např. chlór, hydrogen sulphide (sulfan) a hydrogen cyanide (kyanovodík); ne před oxidem uhelnatým

Barva označení: žlutá


Ochrana před: oxid siřičitý, hydrogen chloride (chlorovodík) a jiné kyselé plyny

Barva označení: zelená


Ochrana před: amoniak a organické amoniakové deriváty

Barva označení: hnědá


Ochrana před: organické sloučeniny s nízkým bodem varu (bod varu ≤ 65 °C)

 

Barva označení: červeno-bílá


Ochrana před: rtuť


Důležité: maximální přípustná doba použití jako ochrany před rtutí činí 50 hodin

TŘÍDY FILTRŮ

max. povolená koncentrace při použití s polomaskou:
1000 ml/m3, avšak ne více než 30 násobekpřípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL)


max. povolená koncentrace při použití s celoobličejovou maskou:
1000 ml/m3, avšak ne více než 400 násobekpřípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL)

max. povolená koncentrace při použití s polomaskou:
5000 ml/m3, avšak ne více než 30násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL)


max. povolená koncentrace při použití s celoobličejovoumaskou:
5000 ml/m3, avšak ne více než 400násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL)

max. povolená koncentrace při použití s polomaskou:
10000 ml/m3, avšak ne více než 30 násobekpřípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL)


max. povolená koncentrace při použití s celoobličejovou maskou:
10000 ml/m3, avšak ne více než 400násobek přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší (PEL)

PROHLÁŠENÍ

Tyto informace nejsou právně závazné a nenahrazují osobní poradenství. Vezměte, prosím, na vědomí naše podmínky používání.


Osobní poradenství

Váš dotaz vyřídíme co nejdříve.

Zde zadané údaje zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení Vašeho dotazu.


Bezpečné

Ověřená kvalita, snadné používání

Spokojení uživatelé

Vysoký komfort nošení, atraktivní design

Ekonomické

Robustní a odolné