Information om gasfilter

Skyddsnivåer

Skyddsnivå

Färg

Typ av förorening

Exempel

Maximal koncentration

A1


organiska gaser och ångor
kokpunkt > 65°C

Arbete med lösningsmedel som ingår i lack färg och lim

50 x HGV [halvmask]
400 x HGV [helmask]
1000 ppm eller det som är lägst

A2


som A1

som A1 + men mot högre koncentrationer

50 x HGV [halvmask]
400 x HGV [helmask]
5000 ppm eller det som är lägst

A1B1E1


som A1 + oorganiska gaser och ångor + sura gaser

Arbete med klor, brom, vätecyanid,
vätesulfid och andra sura gaser

50 x HGV [halvmask]
400 x HGV [helmask]
1000 ppm eller det som är lägst

A1B1E1K1

som A1B1E1 + Ammoniak

som A1B1E1 + skydd mot ammoniak

50 HGV [halvmask]
400 x HGV [helmask]
1000 ppm eller det som är lägst

A2B2E1

som A1B1E1

som A1B1E1 men mot högre koncentrationer

50 x HGV [halvmask]
400 x HGV [helmask]
5000 ppm (A + B), 1000 ppm (E) eller det som är lägst

A2B2E2K2

som A1B1E1 + Ammoniak

som A1B1E1 + skydd mot ammoniak + men mot högre koncentrationer

50 x HGV [halvmask]
400 x HGV [helmask]
5000 ppm eller det som är lägst

AX

Organiska ångor kokpunkt ≤ 65°C

Arbete med ångor med låg kokpunkt t.ex. aceton, diklormetan

Endast för engångsbruk, nationell lagstiftning kan begränsa den maximala koncentrationen, vänligen kontakta Moldex för detaljerad information.

Hg P3

Kvicksilver

Arbete med ånga från kvicksilver

Maximal användningstid mot kvicksilver är 50 timmar