Skydd mot gas, ånga och partiklar

Tillbehör och reservdelar Serie 9000


Varianten
Produktkod Beskrivning Antal/Box

9974

Packning och ventilset för Serie 9000 med EasyLock® filter
[2 packningar, 1 utandningsventil, 4 inandningsventiler]

1

9975

Packning och ventilset för Serie 9000 med EN 148-1 DIN gänga
[2 packningar, 1 utandningsventil, 4 inandningsventiler]

1

9976

Lock till utandningsventil

1

9991

Innermask

1

9992

Huvudband

1

9993

Visirskydd

15

9994

Förvaringspåse

1

9995

Förvaringsbox för helmask

1

9998

Glasögonset

1