Skydd mot buller

Hörselproppar [återanvändbara]

Återanvändbara hörselproppar är lämpade att skydda vid långvarig exponering.

De är tvättbara och återanvändbara.

Rockets® - Comets® - Twisters®
  • Stort grepp för enkel insättning
    och borttagning
  • 33 dB bullerdämpning
Twisters® Trio
 
  • Enkel applicering
  • 30 dB bullerdämpning
Rockets®
  • Skydd mot låga bullernivåer
  • 25 dB bullerdämpning
Comets®
 
 
  • För livsmedelsindustrin: fullt spårbara
  • 27 dB bullerdämpning
Rockets® Full Detect