Skip to main content

Miljö

PRODUKTER OCH PROCESSER FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

Som tillverkare av skyddsutrustning ser vi det också som vårt ansvar att skydda miljön.

Eftersom vi utvecklar och tillverkar våra produkter och produktionstekniker själva kan vi direkt påverka processer och material när som helst. Vi utnyttjar denna fördel för att genomföra ekologiskt förnuftiga förbättringar i företaget och i produkterna.

ÅTERANVÄNDNINGSBARA PRODUKTER

Med vårt initiativ "Välj återanvändning!" främjar vi aktivt användningen av återanvändbara arbetsskyddsprodukter. Ett exempel på detta är de innovativa Air Plus FFP-maskerna med en tvättbar TPE-ansiktstätning i full storlek och ett plisserat AirWave®-filter med lång livslängd, som kan återanvändas i enlighet med arbetsmiljöstandarden EN 149.

FRI FRÅN PVC

Sedan 2008 har alla Moldex-produkter och -förpackningar varit 100 % fria från PVC och de mjukgörare som krävs i detta sammanhang. PVC är en hållbar, billig plast och är idealisk för produkter med mycket lång livslängd, men enligt vår mening inte för arbetskyddsprodukter.

INGA FARLIGA ÄMNEN ELLER PVC

Alla Moldex-produkter är fria från ämnen som är farliga eller skadliga för hälsan, så inget av våra material måste registreras enligt EU-direktivet REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Att avlägsna det giftiga kromsaltet VI från alla gasfilter är bara ett exempel. Vissa tillverkare använder fortfarande detta ämne för att fånga upp vissa gaser.

REGRANULERING

Många av de skräp- och plastrester som produceras under tillverkningsprocessen granuleras av oss i ett särskilt förfarande och återförs till tillverkningsprocessen. Till exempel består vår bästsäljare, den klassiska FFP2-masken, av upp till 40 % regranulerad plast.

KORTA TRANSPORSTRÄCKOR

Eftersom vi nästan uteslutande producerar i Europa transporteras inte produktkomponenter runt om i världen. Vårt logistikcenter för färdiga produkter nära Stuttgart är centralt beläget i Europa. Detta gör också att transportvägarna till distribution hålls till ett minimum.

ENERGIFÖRBRUKNING

Vi arbetar ständigt med att optimera vår energiförbrukning, t.ex. genom att helt omvandla vår belysning till LED-TEKNIK. På vår huvudanläggning i Walddorfhäslach får vi el från 100 % vattenkraft från alpregionen med 0 % CO2.

BYGGNADSTEKNIK

Vi moderniserar våra byggnader i enlighet med gällande energirekommendationer, och nya byggnader byggs i enlighet därmed. Solcellssystemet i vårt logistikcenter sparar till exempel cirka 59 ton CO2 per år.

HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

De flesta av våra förpackningar är gjorda av papper eller kartong med en hög andel återvunnet innehåll. Eftersom våra produkter bärs över ansiktet kan vi av hygieniska skäl inte klara oss helt utan plastförpackningar, men då använder vi bara material som kan återvinnas utan problem.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart