Skip to main content

Om oss

PROFESSIONELLA ANDNINGS- OCH HÖRSELSKYDD

Vad Moldex står för

Människor runt om i världen litar på de pålitliga och användarvänliga andnings- och hörselskyddsprodukterna från Moldex. Mer än 450 anställda på åtta platser i Europa utvecklar, tillverkar och säljer våra arbetsskyddsprodukter i enlighet med europeiska standarder.

SÄKERHET KOMMER FÖRST

Andnings- och hörselskyddsprodukter från Moldex ger ett tillförlitligt skydd. De uppfyller de stränga testspecifikationerna i de europeiska standarderna för arbetsskydd, är CE-certifierade och erbjuder kompromisslöst hög produktkvalitet. För att säkerställa detta förlitar vi oss på moderna produktionsanläggningar och ett omfattande, DIN EN ISO 9001-certifierat kvalitetsledningssystem.

För att skyddsutrustningen ska fungera korrekt måste den användas korrekt. Därför är alla Moldex-produkter utformade på ett sätt som gör att de kan bäras och servas utan mycket tidigare kunskap.

 

NÖJDA ANVÄNDARE

Medarbetarnas godkännande av personlig skyddsutrustning är en avgörande faktor för dess användning i praktiken. Moldex utvecklar produkter som folk gillar att bära. Vi lyssnar på användarnas behov och översätter dem till väl genomtänkta lösningar.

Ergonomisk design, bekväma material, lågt andningsmotstånd i andningsskydden och modern produktdesign är bara några av de funktioner som gör våra bekväma arbetsskyddsprodukter till förstahandsvalet för många professionella användare.

 

EKONOMISKT

Hur kan kostnadsminskningar för hälso- och säkerhetsprodukter på arbetsplatsen förenas med medarbetarnas säkerhet?

Återanvändbara, högkvalitativa säkerhetsprodukter såsom Air Plus FFP-masker eller Rockets®-öronproppar ger bäst valuta för pengarna. Men även med enklare engångsmasker eller öronproppar gör det snabbt en mätbar skillnad om de bara behöver bytas en eller flera gånger om dagen tack vare sin design och de material som används. Våra kvalitetsprodukter erbjuder betydande besparingspotential och hjälper företag att minska arbetssäkerhetskostnaderna på medellång sikt.

TILLGÄNGLIGT, RÄTTVIST OCH KOMPETENT

De höga kvalitetsstandarderna hos Moldex gäller även för vår kundservice. För tekniska och tillämpningsrelaterade frågor finns våra lättillgängliga medarbetare tillgängliga för att ge kompetent rådgivning och assistans.

Oavsett om det är ett stort postorderföretag eller en liten butik upprätthåller vi ett förtroendefullt och produktivt samarbete med våra kvalificerade handelspartner. Moldex-produkter kan köpas genom ett brett nätverk av distributörer.

Uppskattande och rättvis behandling av affärspartner och medarbetare är en grundläggande del av vår företagskultur.

 

INTERN UTVECKLING OCH PRODUKTION

Andnings- och hörselskyddsprodukter från Moldex skiljer sig från konventionella lösningar, ibland i viktiga detaljer, men mycket ofta också i grundläggande detaljer. Vårt teknikcenter, där vi inte bara producerar innovativa produkter utan också utvecklar och bygger Moldex-specifik produktionsteknik, ger oss den fördelen.

Vi tillverkar de allra flesta av våra produkter och komponenter själva på produktionsanläggningar i Europa. Tack vare en hög nivå av vertikal integration är vi oberoende av leveranskedjor och kan påverka produktionskvaliteten direkt.

 

ANSVAR

Andnings- och hörselskyddsprodukter är av funktionella skäl huvudsakligen tillverkade av plast. Därför beaktar vi resursbesparande aspekter under hela produktens livscykel. Många restmaterial som skapas under produktionen regranuleras och återförs till produktionsprocessen. Med märkningen "Välj återanvändning!" främjar vi återanvändning av Moldex-produkter som godkänts på lämpligt sätt.

Dessutom uppmärksammar vi en ansvarsfull användning av resurser och natur. Läs mer om detta i avsnittet "Miljo".

 


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart