Skip to main content

Bra att veta

FRÅGOR OCH SVAR OM FFP1-, FFP2- OCH FFP3-ANDNINGSSKYDD

Svar på de vanligaste frågorna om FFP-andningsmasker.

VANLIGA FRÅGOR

FFP står för "Filtering Facepiece ('filtrerande ansiktsmask')". Siffran 1 till 3 beskriver skyddsnivån för andningsmasken. Ju högre siffra, desto effektivare filtrerar masken partiklar såsom damm eller luftburna flytande partiklar från luften. Därför kan andningsmasker av FFP3-klass användas mot skadligare ämnen och i högre koncentrationer än andningsmasker av klasserna FFP1 och FFP2.

Detaljerad information om FFP-skyddsnivåer finns här

FFP1-, FFP2- och FFP3-masker skyddar mot små luftburna föroreningar såsom damm och aerosoler. Dessutom ger FFP3-masker skydd mot virus. Dessa masker är tillverkade av högkvalitativt filtermaterial och sitter tätt mot ansiktet för att uppnå den höga filterprestanda som krävs för att filtrera virus. Certifierade FFP-masker betraktas som personlig skyddsutrustning (PPE) och uppfyller kraven i den europeiska standarden för FFP:er, EN 149. Masker utan utandningsventil kan också hindra bäraren från att sprida utandningsdroppar och saliv. Vissa FFP-masker utan ventil är därför dessutom testade och godkända som medicinska produkter enligt EN 14683.

Kirurgiska masker hindrar i första hand bäraren från att sprida droppar och saliv vid utandning. Maskerna i sig ger skydd mot flytande stänk såsom blod, men inte mot fina aerosoler. De medicintekniska produkterna, även kallade kirurgiska masker, är testade och godkända enligt EN 14683.

Den brittiska regeringen och NHS-ledare rekommenderar FFP3-andningsskydd för behandling och vård av patienter infektion med coronavirus SARS-CoV-2.

Health & Safety Executive (HSE) erbjuder vägledning och råd om bruk av andningsskydd på arbetsplatsen

Mer information om andningsskydd mot coronavirus finns här (extern länk) . 

Moldex erbjuder inte direktförsäljning. Våra produkter kan köpas i specialbutiker.

I den europeiska säkerhetsstandarden EN 149 föreskrivs två typer av FFP-andningsskydd:

  • FFP-masker märkta "NR" (non reusable ["ej återanvändbara"]) är avsedda för engångsbruk under ett 8-timmarsskift.
  • FFP-masker märkta "R" (reusable ["återanvändbara"]) kan återanvändas. De har en tillslutande kant som kan rengöras och desinficeras.

Viktigt:Vid hantering av radioaktiva och luftburna biologiska ämnen (inklusive coronaviruset SARS-CoV-2), får andningsmasker av typen FFP endast användas en gång eller under högst ett arbetspass, oavsett märkning.

IDen brittiska regeringen rekommenderar inte användning av FFP-masker eller kirurgiska masker på arbetsplatsen. Mer information om att arbeta säkert under coronaviruset finns hier .

FFP-andningsskydd från Moldex har en hållbarhet på 5 år från tillverkningsdatumet. Detta gäller för oanvända produkter i originalförpackningen som förvarats i enlighet med våra specifikationer gällande fuktighet och temperatur. Denna information och sista förbrukningsdag finns på produktförpackningen.

Om den långa hållbarhetstiden för våra högpresterande filter har överskridits får FFP-andningsskydd inte längre användas, eftersom filterprestandan kan försämras med tiden.

Priset för våra högkvalitativa andningsskydd, som alla tillverkas i Europa, beror på faktorer som design, skyddsnivå och beställningsantal.

Återförsäljarpriset för vår FFP2-grundmodell med ventil, den klassiska 2405, bör inte överstiga 5 GBP.

Vi tar avstånd från återförsäljare som säljer FFP-andningsskydd till kraftigt uppblåsta priser på grund av coronaviruspandemin.

För att FFP-andningsskydd ska fungera effektivt måste de tas på och användas i enlighet med bifogade användarinstruktioner. När du tar på dig FFP-masker är det bland annat viktigt att remmarna är i rätt läge och att andningsskyddet sitter ordentligt mot ansiktet.

Alla FFP-masker från Moldex har utformats så att appliceringen är enkel och till stor del självförklarande. Den flexibla 3D-designen anpassar sig automatiskt till ansiktets form, så en näsklämma av metall är inte nödvändig.

Ytterligare filmer med produktinformation hittar du på YouTube-kanalen MoldexEurope (extern länk).

FFP-masker från Moldex har en anatomisk ActivForm® 3D-design som flexibelt anpassar sig till ansiktets konturer och rörelser. Detta möjliggör en bekväm tillslutning utan behov av manuell justering av näsbryggan till metallen. Dessa lättanvända masker minimerar användarfel. Den 100 % metallfria designen möjliggör problemfri hantering av medicinsk utrustning såsom röntgen eller CT/MRI.

En utandningsventil gör det möjligt för den varma och fuktiga utandningsluften att komma ut direkt från andningsskyddet. Detta säkerställer ett behagligare klimat inuti masken. Ventilen förblir tätt stängd under inandning. Eftersom en utandningsventil släpper ut bärarens utandningsluft i omgivningen utan att filtreras, skyddar masker med en ventil endast bäraren själv och inte dess omgivning.

Andningsskydd FFP1, FFP2 och FFP3 ska uppfylla testkraven i den europeiska standarden (EN) 149:2001+A1:2009. Om alla testkriterier, såsom filterprestanda och maskens passform, uppfylls kan andningsskyddet certifieras i enlighet med EU:s förordning (EU)2016/425.

Följande punkter ska uppfyllas av certifierade FFP1-, FFP2- och FFP3- andningsskydd:

  • Följande information är tryckt på produkten: CE-märket med certifieringsorganets fyrsiffriga identifikationsnummer, FFP-skyddsnivån, EN-standarden, tillverkarens namn och produktnumret
  • Produktförpackningen innehåller en försäkran om överensstämmelse från tillverkaren eller en länk till en motsvarande onlineversion.
  • Tillverkaren kan på begäran uppvisa ett EU-typintyg.

Till skillnad från de flesta andra tillverkare utvecklar och tillverkar Moldex alla FFP-andningsskydd på sina egna platser i Europa. Detta gör att vi snabbt kan omvandla idéer till nya produkter som direkt påverkar kvaliteten på våra produkter.

Fördelar med FFP-masker från Moldex:

  • Pålitlig tät passform tack vare flexibel 3D-design
  • Lätt att andas tack vare högpresterande Moldex-filter
  • Olika funktioner för en bekväm passform
  • Skäligt förhållande mellan pris och prestanda
  • Enkel och säker att använda

Läs mer om kvalitetsegeskaperna hos FFP-andningsskydd.


Ansvarsfriskrivning

Denna information är inte rättsligt bindande och ersätter inte personlig rådgivning. Observera våra användarvillkor


Personliga råd

Din förfrågan kommer att behandlas snabbt och grundligt.

Wir verarbeiten die hier eingegebenen Daten ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart