Skip to main content

Bra att veta

Skyddsnivåer för partikelfilter

Allt du behöver veta om de olika partikelfiltrens skyddsnivåer.

SKYDDSNIVÅER FÖR PARTIKELFILTER

Partikelfilter för andningsskydd erbjuder skydd mot partiklar såsom damm, rök och aerosoler. De finns i 3 skyddsnivåer – P1, P2 och P3. Dessa nivåer är standardiserade i hela Europa enligt EN 143:2000+A1:2006. Partikelfilter med högre skyddsnivå erbjuder effektivare filtrering och kan därför användas för att skydda mot mer skadliga ämnen och högre koncentrationer av föroreningar.

 

TILLÄGGSMÄRKNINGAR

R (reusable)
Återanvändningsbart, vilket innebär att filtret kan användas utöver ett enda skift.

D (har klarat testet för dolomittilltäppning)
Filter med denna symbol har uppfyllt kraven i det extra testet för tilltäppning av dolomit, vilket innebär lägre andningsmotstånd under längre tids användning.

 

KOMBINERA MASKER OCH FILTER

Det skydd som partikelfiltren erbjuder beror också på masken som de används med. Detta innebär att det alltid är viktigt att överväga den avsedda kombinationen av mask och filter.

PARTIKELFILTER + HALVMASKER

Denna kombination kan användas vid koncentrationer av föroreningar upp till 4 gånger högre än arbetsplatsens gräns för exponering. 

Den skyddar mot giftfria vatten- och oljebaserade partiklar, men inte mot cancerframkallande och radioaktiva ämnen, luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 + 3 och enzymer.

Det totala läckaget som tillåts av denna kombination är högst 2 %. Minst 80 % av föroreningarna filtreras bort från luften.

Denna kombination används vanligtvis i miljöer med låga nivåer av damm som inte är skadligt för hälsan.

Denna kombination kan användas vid koncentrationer av föroreningar upp till 10 gånger högre än arbetsplatsens gräns för exponering ("workplace exposure limit" [WEL]).

Den skyddar mot skadliga vatten- och oljebaserade partiklar, men inte mot cancerframkallande ämnen, radioaktiva partiklar, luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 och enzymer.

Det totala läckaget som tillåts av denna kombination är högst 2 %. Minst 94 % av föroreningarna filtreras bort från luften.

Denna kombination används vanligtvis för hantering av barrved, metall, plast (inte PVC) och oljedimma.

Denna kombination kan användas vid koncentrationer av föroreningar upp till 20 gånger högre än arbetsplatsens gräns för exponering ("workplace exposure limit" [WEL]).

Den skyddar mot skadliga och cancerframkallande vatten- och oljebaserade partiklar samt mot radioaktiva partiklar, luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 + 3 och enzymer.

Det totala läckaget som tillåts av denna kombination är högst 2 %. 99,5 % av föroreningarna filtreras bort från luften.

Denna kombination används vanligtvis för hantering av tungmetaller, ädelträ, bromsstoft, radioaktiva ämnen och patogener (såsom virus, bakterier och svampsporer). Den används även för svetsning i rostfritt stål.

PARTIKELFILTER + HELA ANSIKTSMASKER

Denna kombination kan användas vid koncentrationer av föroreningar upp till 4 gånger högre än arbetsplatsens gräns för exponering.

Den skyddar mot giftfria vatten- och oljebaserade partiklar, men inte mot cancerframkallande och radioaktiva ämnen, luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 + 3 och enzymer.

Det totala läckaget som tillåts av denna kombination ligger på högst 0,05 %. Minst 80 % av föroreningarna filtreras bort från luften.

Denna kombination används vanligtvis i miljöer med låga nivåer av damm som inte är skadligt för hälsan.

Denna kombination kan användas vid koncentrationer av föroreningar upp till 10 gånger högre än arbetsplatsens gräns för exponering ("workplace exposure limit" [WEL]).

Den skyddar mot skadliga vatten- och oljebaserade partiklar, men inte mot cancerframkallande ämnen, radioaktiva partiklar, luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 och enzymer.

Det totala läckaget som tillåts av denna kombination ligger på högst 0,05 %. Minst 94 % av föroreningarna filtreras bort från luften.

Denna kombination används vanligtvis för hantering av barrved, metall, plast (inte PVC), oljedimma och andra ämnen.

Denna kombination kan användas vid koncentrationer av föroreningar upp till 40 gånger högre än arbetsplatsens gräns för exponering ("workplace exposure limit" [WEL]).

Den skyddar mot skadliga och cancerframkallande vatten- och oljebaserade partiklar samt mot radioaktiva partiklar, luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 + 3 och enzymer.

Det totala läckaget som tillåts av denna kombination ligger på högst 0,05 %. Minst 99,5 % av föroreningarna filtreras bort från luften.

Denna kombination används vanligtvis för hantering av tungmetaller, ädelträ, bromsstoft, radioaktiva ämnen och patogener (såsom virus, bakterier och svampsporer).

Ansvarsfriskrivning

Denna information är inte rättsligt bindande och ersätter inte personlig rådgivning. Observera våra användarvillkor


Personliga råd

Din förfrågan kommer att behandlas snabbt och grundligt.

Wir verarbeiten die hier eingegebenen Daten ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart