Skip to main content

Bra att veta

Skyddsnivåer: FFP1-masker, FFP2-masker, FFP3-masker

Ta reda på allt du behöver veta om skyddsnivåerna FFP1, FFP2 och FFP3

FFP1, FFP2 OCH FFP3

FFP-masker skyddar mot partikelformiga föroreningar såsom damm, rök och aerosoler. De finns i de tre skyddsnivåerna FFP1, FFP2 och FFP3. Dessa är standardiserade i hela Europeiska unionen enligt EN 149:2001+A1:2009. Andningsmasker med högre skyddsnivåer filtrerar effektivare och kan därför användas mot mer skadliga ämnen och högre koncentrationer av föroreningar.

Information om andningsskydd mot coronaviruset SARS-CoV-2 finns här.

Masker med skyddsnivå FFP1, FFP2, och FFP3

FFP1-masker kan användas med förorenande koncentrationer upp till 4 gånger högre än arbetsplatsens exponeringsgräns ("workplace exposure limit" [WEL]).

De skyddar mot giftfritt vatten och oljebaserade partiklar. De skyddar inte mot cancerframkallande och radioaktiva ämnen eller luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 och 3 + enzymer.

Det totala läckaget hos en FFP1-mask är högst 22 %. Minst 80 % av föroreningarna filtreras bort från den inandade luften.

Vanliga användningsområden för en FFP1-mask är miljöer med låga nivåer av damm som inte är skadligt för hälsan.

Gå till Moldex FFP-masker

FFP2-masker kan användas med förorenande koncentrationer upp till 10 gånger högre än arbetsplatsens exponeringsgräns ("workplace exposure limit" [WEL]).

De skyddar mot skadliga vatten- och oljebaserade partiklar. De skyddar inte mot cancerframkallande ämnen, radioaktiva partiklar, luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 och enzymer.

Det totala läckaget hos en FFP2-mask är högst 8 %. Minst 94 % av föroreningarna filtreras bort från den inandade luften.

Vanliga användningsområden för en FFP2-mask är hantering av mjukt trä, metall, plast (inte PVC) och oljedimma.

Gå till Moldex FFP-masker

FFP3-masker kan användas med förorenande koncentrationer upp till 20 gånger högre än arbetsplatsens exponeringsgräns ("workplace exposure limit" [WEL]).

De skyddar mot skadliga och cancerframkallande vatten- och oljebaserade partiklar samt mot radioaktiva partiklar, luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 2+3 och enzymer.

Det totala läckaget hos en FFP3-mask är högst 2 %. Minst 99 % av föroreningarna filtreras bort från den inandade luften.

Typiska användningsområden för en FFP3-mask är exempelvis hantering av tungmetaller, hårda träslag, bromsstoft, radioaktiva ämnen, patogener såsom virus, bakterier och svampsporer samt svetsning av rostfritt stål.

Gå till Moldex FFP-masker


KVALITETSEGENSKAPER HOS FFP-MASKER

Läs mer om de funktioner som utgör en bra FFP-mask.

LÄS MER


ÅTERANVÄNDBARHET HOS FFP-MASKER

Utöver skyddsnivån har FFP-masker också märkningar som anger deras återanvändbarhet. Dessa är också standardiserade i hela Europa enligt EN 149:2001+A1:2009 och gäller lika för FFP1-, FFP2- och FFP3-masker.

 

Återanvändbarhet hos FFP2-masker för privat bruk

FFP2-masker används nu också ofta av privata konsumenter som skydd mot coronaviruset. I enlighet med DGUV: s föreskrifter är flera användningar av FFP2-masker vid hantering av coronavirus i allmänhet inte tillåtna, oavsett tillverkare. Vid privat bruk, t.ex. när man handlar eller åker i kollektivtrafiken kan potentiellt endast en låg exponering för patogener förväntas. Dessutom är FFP2-masker relativt dyra och finns ofta endast i begränsade mängder. Därför har Münster University of Applied Sciences och Westphalian Wilhelms University of Münster testat metoder för att minska risken för infektion vid upprepad användning. Projektet finansierades av det tyska federala institutet för läkemedel och medicintekniska produkter (BfArM) och visar att upprepad användning av FFP-masker kan vara till nytta för privata konsumenter. Mer information finns här (ePaper, externer Link).

ÅTERANVÄNDBARHETSMÄRKNING

FFP-masker märkta "NR" för "non reusable (icke återanvändbar)" är avsedda att användas under en begränsad tid på ett skift.

FFP-masker märkta "R" för "reusable (återanvändbar)" kan återanvändas utöver ett skift. Vid hantering av radioaktiva och luftburna biologiska ämnen (t.ex. mögel, bakterier och virus) kan dessa FFP-masker endast användas en gång eller under högst ett arbetspass.

Alla Moldex FFP-masker märkta "R" har en ansiktstätning som kan rengöras och desinficeras. De har även ett plisserat AirWave® Long Life-filter för lågt andningsmotstånd.

FFP-masker med tilläggsmärkningen "D" har klarat testet för dolomittilltäppning. De har en särskilt hög stoftupptagningsförmåga och erbjuder lågt andningsmotstånd under en längre tid

Det är obligatoriskt för FFP-masker märkta "R" att ha klarat dolomitstofttestet och frivilligt för masker märkta "NR".


FFP-MASKER MED UTANDNINGSVENTIL

En ventil på en FFP-mask är en extra komfortfunktion som inte har något att göra med FFP-skyddsnivån. Den öppnas när du andas ut och förblir tätt försluten när du andas in. Varm och fuktig utandningsluft leds sedan direkt och utan att filtreras ut ur andningsskyddet, medan FFP-maskens höga filterprestanda bibehålls under inandning. Utandningsventilen säkerställer ett bekvämare klimat inuti FFP-masken och underlättar utandning. Moldex erbjuder FFP1-masker, FFP2-masker och FFP3-masker med eller utan utandningsventil.


VANLIGA FRÅGOR OM FFP-MASKER

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om FFP-masker.

LÄS MER

INFOGRAF: FAKTA OM FFP2-MASKER OCH FFP3-MASKER

Infografen om grunderna för FFP-masken förklarar snabbt och enkelt alla viktiga fakta om FFP-masker: FFP1, FFP2 och FFP3; masktyper, utandningsventil osv.

SE INFOGRAF

FFP-MASKER FÖR SKYDD MOT CORONAVIRUS

Information om andningsskydd för skydd mot coronaviruset SARS-CoV-2.

LÄS MER

PRODUKTÖVERSIKT MOLDEX FFP-MASKER

Här hittar du tillförlitliga och bekväma FFP1-masker, FFP2-masker och FFP3-masker.

GÅ TILL PRODUKTERNA


Ansvarsfriskrivning

Denna information är inte rättsligt bindande och ersätter inte personlig rådgivning. Observera våra användarvillkor


Personliga råd

Din förfrågan kommer att behandlas snabbt och grundligt.

Wir verarbeiten die hier eingegebenen Daten ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart