Skip to main content

Bra att veta

Ljudisoleringsvärden för hörselskydd

Buller kan orsaka permanenta hörselskador. Det är därför viktigt att skydda sig ordentligt och välja rätt skyddsnivå.

FÖRESKRIFTER OM HÖRSELSKYDD

Den ljudnivå vid vilken hörselskyddet skall bäras bestäms av den dagliga bullerexponeringsnivån och högsta ljudtrycksnivån på arbetsplatsen.

  • Arbetsgivaren skall tillhandahålla hörselskydd vid en daglig bullernivå på 80 dB(A) eller en högsta ljudtrycksnivå på 135 dB(C).
  • Hörselskydd måste användas om den dagliga bullerexponeringsnivån överstiger 85 dB(A) eller om den högsta ljudtrycksnivån överstiger 137 dB(C).

 

VÄLJA RÄTT HÖRSELSKYDD

Som den primära funktionen måste lämplig personlig skyddsutrustning säkerställa att den ljudtrycksnivå som användarens öra utsätts för inte överstiger de tröskelvärden som anges ovan.

Eftersom felaktig användning kan minska den faktiska skyddsnivån bör isoleringsvärdena för dina valda produkter vara något högre än vad som är absolut nödvändigt. De bör dock inte vara för höga, eftersom överdrivet skydd kan hindra en anställd från att i tillräcklig utsträckning kunna kommunicera eller uppfatta signaler.

SNR-värden och HML-värden (high-medium-low) är två av de verktyg som används för att hjälpa till vid val av bullerisoleringsprodukter.

Faktorer såsom komfort och användarvänlighet måste också beaktas under urvalsprocessen.

 

SNR-VÄRDEN

SNR-värdet (Single Number Rating) ger information om hörselskyddsproduktens skyddseffekt. Det är ett genomsnittligt isoleringsvärde som beräknas från alla relevanta frekvenser. Exempelvis kommer hörselkåpor eller öronproppar med en SNR på 35 att minska den ljudnivå som bäraren utsätts för från 100 dB till 65 dB.

 

HML-VÄRDEN

HML-värden beskriver den specifika skyddseffekten av hörselskyddsprodukter i tre olika frekvensområden: H (hög), M (medel) och L (låg). Detta innebär att valet av hörselskydd enligt HML-metoden är mer exakt än att använda SNR.

 

DECIBELSKALAN

Decibelskalan är en logaritmisk skala. Detta innebär att det kan vara svårt att uppskatta värden korrekt. Exempelvis upplevs 95 dB vara dubbelt så högt som 85 dB. Det är dock en tiofaldig ökning av ljudtrycket inom detta intervall.

Ansvarsfriskrivning

Denna information är inte rättsligt bindande och ersätter inte personlig rådgivning. Observera våra användarvillkor


Personliga råd

Din förfrågan kommer att behandlas snabbt och grundligt.

Wir verarbeiten die hier eingegebenen Daten ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart