Skip to main content

Bra att veta

TYPER OCH KLASSER AV GASFILTER

Allt du behöver veta om de olika typerna och klasserna av gasfilter.

Märkning av gasfilter

Gasfilterpatroner märks vanligtvis med en kombination av bokstäver och siffror, t.ex. "A2B2E1".

Bokstäverna anger filtertypen. Filtertypen anger vilka farliga ämnen gasfiltret skyddar mot.

Siffrorna anger filterklassen, som ger information om filtrens absorptionsförmåga. I varje enskilt fall gäller filterklassen för den filtertyp som anges med bokstaven direkt före. Filter i högre skyddsklasser kan användas för att skydda mot högre koncentrationer av gas på arbetsplatsen.

Som du kan se i exemplet A2B2E1 kan en filterpatron bestå av flera filtertyper, med samma eller olika skyddsnivåer för varje typ. Filtret i exemplet ger ett kombinerat skydd mot organiska gaser (kokpunkt > 65° C), icke-organiska gaser och sura gaser.

FILTERTYPER

Färgkod: Brun


Skyddar mot: organiska gaser och ångor (kokpunkt > 65°C)

Färgkod: grön


Skyddar mot: icke-organiska gaser och ångor, t.ex. klor, vätesulfid och vätecyanid (preussinsyra); dock inte mot kolmonoxid

Färgkod: gul


Skyddar mot: svaveldioxid, väteklorid och andra sura gaser

Färgkod: grön


Skyddar mot: ammoniak och organiska ammoniakderivat

Färgkod: Brun


Skyddar mot: organiska föreningar med låg kokpunkt (kokpunkt ≤ 65 °C) i grupperna med låg kokpunkt 1 och 2


Viktigt: användningsbegränsningar för grupper med låg kokpunkt 1 + 2 (se DGUV:s regler 112-190; filter är för engångsbruk)

Färgkod: röd/vit


Skyddar mot: kvicksilver


Anmärkning: Den maximala tiden för användning mot kvicksilver är 50 timmar

FILTERKLASSER

Maximal tillåten koncentration vid användning av halvmask:
1 000 ppm, men inte mer än 10 gånger högre än gränsen för exponering på arbetsplatsen ("workplace exposure limit" [WEL])


Maximal tillåten koncentration vid användning av en helmask:
1 000 ppm, men inte mer än 20 gånger högre än gränsen för exponering på arbetsplatsen ("workplace exposure limit" [WEL])

Maximal tillåten koncentration vid användning av halvmask:
5 000 ppm, men inte mer än 10 gånger högre än gränsen för exponering på arbetsplatsen ("workplace exposure limit" [WEL])


Maximal tillåten koncentration vid användning av en helmask:
5 000 ppm, men inte mer än 20 gånger högre än gränsen för exponering på arbetsplatsen ("workplace exposure limit" [WEL])

Maximal tillåten koncentration vid användning av halvmask:
10 000 ppm, men inte mer än 10 gånger högre än gränsen för exponering på arbetsplatsen ("workplace exposure limit" [WEL])


Maximal tillåten koncentration vid användning av en helmask:
10 000 ppm, men inte mer än 20 gånger högre än gränsen för exponering på arbetsplatsen ("workplace exposure limit" [WEL])

Ansvarsfriskrivning

Denna information är inte rättsligt bindande och ersätter inte personlig rådgivning. Observera våra användarvillkor


Personliga råd

Din förfrågan kommer att behandlas snabbt och grundligt.

Wir verarbeiten die hier eingegebenen Daten ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart