Skip to main content

 

Hörselskydd

HÖRSELKÅPOR

Hörselkåpor från Moldex: ger ett tillförlitligt skydd mot buller. Mjuka öronkuddar med stora öppningar garanterar en hög grad av komfort för bäraren. Lång livslängd garanteras av hållbara material i kombination med Moldex välbekanta höga kvalitetsstandarder.

HÖRSELSKYDD SOM ÄR BEHAGLIGA ATT BÄRA

För att hörselkåpor ska bäras konsekvent och frivilligt av användarna är det viktigt att de erbjuder en hög grad av bärkomfort. Moldex-hörselkåpor har mjuka öronkuddar med lågt kontakttryck, vilket innebär att de på ett tillförlitligt sätt skyddar mot buller utan att trycka på användarens öra. De flesta av våra hörselkåpor har också en mjuk vadderad bygel.

 

VÄLJA RÄTT HÖRSELKÅPOR

Hörselkåpor finns med i mängd olika skyddsnivåer, vilken anges i decibel (dB) och märks SNR (Single Number Rating). Ju högre SNR-värde, desto mindre buller tillåts komma in i örat och desto bättre är skyddsnivån.

När du väljer hörselskydd finns det två viktiga tröskelvärden att tänka på. Det första är den dagliga bullerexponeringsnivån, vilket är den genomsnittliga bullernivån under en åttatimmars arbetsdag och som inte får överstiga 85 dB(A). Det andra är det maximala ljudtrycket, som aldrig får överstiga 137 dB(C).

Hörselkåpor ska väljas och användas så att dessa gränsvärden aldrig överskrids vid användning. Det är dock viktigt att notera att den faktiskt uppnådda skyddseffekten kan vara lägre än laboratorievärdena på grund av risken för felaktig användning. Samtidigt får SNR-nivån för hörselkåpor inte vara betydligt högre än nödvändigt, eftersom sådant överdrivet skydd kan orsaka svårigheter med kommunikation och med att höra varningssignaler. Vi hjälper dig gärna att välja hörselskydd.

 

SKÖTSEL AV HÖRSELKÅPOR

Moldex-hörselkåpor är tillverkade av robusta material och utformade för att användas under långa perioder, även under krävande användningsförhållanden. Alla modeller av hörselkåpor har utbytbara öronkuddar, som finns tillgängliga som tillbehör tillsammans med skuminläggen. Moldex-hörselkåpor är lätta att rengöra.

Alternativa former av bullerskydd omfattar vanliga öronproppar och öronproppar med bygel.

Ansvarsfriskrivning

Denna information är inte rättsligt bindande och ersätter inte personlig rådgivning. Observera våra användarvillkor


Personliga råd

Din förfrågan kommer att behandlas snabbt och grundligt.

Wir verarbeiten die hier eingegebenen Daten ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart