Miljö

System med solceller
Moldex gör sitt för att öka förnybar energi

Moldex: mer än andnings- och hörselskydd

Som tillverkare av personlig skyddsutrustning, känner Moldex även ett ansvar mot samhället i stort. Vare sig det gäller utveckling av produkter eller produktanläggningar övervägs noggrant resurssparande åtgärder redan från starten av projekten. Detta möjliggörs av djupet i den interna utvecklingsprocessen. Mer än 90% av alla produktkomponenter tillverkas inom företaget, från formgjutna delar till banden på våra FFP masker.

Ingenjörer och tekniker på vår egen maskintekniska avdelning utvecklar på plats nya maskiner och förbättrar ständigt existerande produktionslinjer.

Minskat avfall och återvinning

Nästan allt restmaterial från produktionen återvinns och återförs till tillverkningsprocessen. Redan från början av utvecklingsfasen uppmärksammas användning av lämpliga processer och material.

Alla produktförpackningar kan återvinnas.

Inga farliga substanser

Moldex produkter innehåller inga hälsovådliga eller farliga substanser. Inga ämnen används som är föremål för registrering enligt EU direktivet REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Som ett exempel, Moldex har avlägsnat giftigt hexavalent kromsalt från alla gasfilter.

Fri från PVC

Väl medveten om sitt miljöansvar har samtliga produkter och förpackningar från Moldex varit 100% fri från PVC sedan 2008.

Energihushållning

Alla existerande byggnader hos Moldex anpassas efter nuvarande riktlinjer om energihushållning och alla nya byggnader uppförs enligt samma riktlinjer. Huvudkontorets logistikcenter har som exempel ett solcellssystem med en kapacitet på 92 megawatt timmar som sparar runt 59 ton CO2 per år.

Logistik

Moldex producerar i Europa nästan enbart för Europa. Transportvägar för produktkomponenter och delar är reducerat till ett minimum. Logistikcentrat för färdiga produkter är placerat nära Stuttgart som ligger strategiskt centralt i Europa.