Skip to main content

 

Andningsskydd

ANDNINGSMASKER FÖR SKYDD MOT PARTIKLAR, GASER OCH ÅNGOR

Moldex-andningsmasker är pålitliga, bekväma och enkla att använda. En FFP-andningsmask skyddar mot luftburna partiklar såsom damm och aerosoler. Med lämpligt filter kan våra halv- och helmasker också användas för att skydda mot gaser och ångor.

TYPER AV ANDNINGSSKYDD

I Europa finns omfattande bestämmelser om arbetsskydd. Dessa beskriver bland annat korrekt val och användning av skyddskläder och personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd. På grundnivå är andningsskyddsanordningar indelade i två kategorier.

Självförsörjande andningsskydd är oberoende av omgivningens atmosfär; luft tillförs via syrgascylindrar. Denna typ av andningsskydd används ofta i extrema situationer såsom brandbekämpning, och kommer inte att diskuteras vidare här.

Filtrerande andningsskydd är däremot beroende av den omgivande luften. Skadliga ämnen som kan skada hälsan, och som t.ex. kan uppstå genom hantering av kemikalier, filtreras bort från den omgivande luften innan den når användaren. Krav för användning av filtrerande andningsskydd är att det är tekniskt möjligt att filtrera de skadliga ämnena, att syrehalten i luften är minst 19,5 % och att de skadliga ämnena är kända och har goda varningsegenskaper (t.ex. smak eller lukt).

Filtrerande andningsmasker delas in i olika typer. Partikelfiltrerande halvmasker, även kallade dammskydd eller FFP-masker, erbjuder ett tillförlitligt skydd mot partiklar såsom damm och aerosoler. Andra vanliga typer av andningsmasker är halv- och helmasker som, när de utrustas med lämpliga filter, dessutom skyddar mot gaser och ångor.

Beroende på deras design är dessa typer av andningsmasker relativt lätta, kompakta, enkla att använda och kräver lågt underhåll. Detta innebär att filtrerande andningsskydd är det rätta valet för ett stort antal vanliga tillämpningar inom sektorer såsom industri, jordbruk, byggande, läkemedel, hälsa, kemikalier och råvaror.

 

MOLDEX-ANDNINGSMASKER

Moldex är en ledande tillverkare av andningsprodukter. För att användarna enkelt ska kunna bära våra produkter fokuserar vi på en hög nivå av bärkomfort och en tilltalande produktdesign. Dessutom utformar vi våra andningsmasker så att de enkelt kan tas på, justeras och underhållas. Våra hållbara kvalitetsprodukter hjälper till att minska dina totala utgifter för andningsskydd utan att kompromissa om säkerhet och acceptans.

Moldex är en specialiserad tillverkare av andningsskydd med årtionden av erfarenhet och ett starkt fokus på service. Våra experter ger dig gärna råd om hur du väljer rätt produkt.

Ansvarsfriskrivning

Denna information är inte rättsligt bindande och ersätter inte personlig rådgivning. Observera våra användarvillkor


Personliga råd

Din förfrågan kommer att behandlas snabbt och grundligt.

Wir verarbeiten die hier eingegebenen Daten ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage.


Säkra

Certifierad kvalitet, lätta använda

Nöjda användare

Hög bärkomfort, tilltalande design

Kostnadseffektivt

Robust och hållbart