Informacje o rodzaju ochrony

Poziomy Hałasu

Ochrona przeciw szkodliwym hałasem w dB.

SNR (Średnia wartość tłumienia)

SNR (Średnia wartość tłumienia) wskazuje na wartość izolacji w uśrednionych odpowiednich częstotliwościach. Np; SNR o wartości 35dB przy natężeniu hałasu o poziomie 100 dB zredukuje je do 65 dB.

Poziomy HML

Wartość HML wskazuje poziom tłumienia w trzech różnych natężeniach hałasu, H oznacza ( wysokie ), M ( średnie ) i L ( niskie ) Przedziały częstotliwości :

H (wysokie); między 2000 i 8000 Hz
M (średnie); między 1000 i 2000 Hz
L (niska); między 63 Hz i 1000

Skala Decybeli

Skala decybeli jest logarytmiczna. Hałas o sile 95 dB, jest postrzegane jako dwa razy głośniejszy od 85 dB. Zmierzona fizycznie, ta różnica rzeczywiście pokazuje potrojenie ciśnienia akustycznego.

Długotrwałe, codzienne narażenie na hałas o sile 85 dB może spowodować trwałą utratę słuchu. Dodatkowo przebywanie 8 godzin w natężeniu o sile  85 dB jest równie niebezpieczna jak natężenie 88 dB w ciągu 4 godzin.

Dezibelskala
Skala Decybeli