Ochrona przed gazami, pyłami i dymami

Akcesoria i części zaminne

W tworzeniu naszych półmasek jak i masek pełnotwarzowych kładziemy duży nacisk na łatwo dostępne części zamienne. Co pozwala na prostą i szybką wymiane.

Praktyczne akcesoria i części zamienne są uzupełnienieniem szerokiej oferty półmasek i masek ochronnych.