Środowisko

System fotowoltaiczny
Moldex ma swoją rolę w zwiększaniu energii odnawialnej.

Moldex: więcej niż tylko ochrona słuchu i dróg oddechowych

Jako producent sprzętu ochrony osobistej, Moldex również czuje odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Wraz z powstawaniem nowych produktów i urządzeń produkcyjnych,  oszczędzanie zasobów to aspekty które są dokładnie rozważane w pierwszej kolejności. Jest to możliwe dzięki wewnątrz strukturalnym liną produkcyjnym. Przeszło 90% wszystkich części jest wytwarzana w firmie Moldex od formowanych wtryskowo części do pasków mocujących na naszych maskach FFP.

Inżynierowie i technicy z naszego wydziału inżynierii mechanicznej bezustannie dążą do opracowania nowego sprzętu i ciągłego ulepszania już istniejących projektów.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling

Prawie wszystkie odpady poprodukcyjne są zbierane i wysyłane do recyklingu po czym ponownie trafiają do obiegu. Jest to możliwe dzięki dobraniu odpowiednich materiałów.

Wszystkie produkty i opakowania można poddać procesowi recyklingu.

Brak substancji toksycznych

Produkty firmy Moldex nie zawierają krytycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Nie używamy żadnych produktów które mogły by być niezgodne z wymogami europejskich standardów.

Dla przykładu, Moldex nie używa toksycznej soli chromu przy produkcji wszystkich pochłaniaczy chemicznych.

Wolne od PVC

Produkty i opakowania firmy Moldex nie zawierają polichlorku winylu.

Budżet energetyczny

Wszystkie budynki firmy Moldex zostały dostosowane do aktualnych wytycznych w dziedzinie oszczędności energetycznych. Przykładem może być systemu fotowoltaiczny w siedzibie centrum logistycznego. Przy pojemności 92-megawatów oszczędza około 59 ton CO2 rocznie.

Logistyka

Moldex produkuje niemal wyłącznie w Europie. Drogi transportu składników do produkcji i części są zredukowane do minimum, a centrum logistyczne dla produktów gotowych znajduję się w pobliżu Stuttgartu w centrum Europy.