Informatie over gasfilters

Beschermingsniveaus

Beschermingsniveau

Kleur

Type gevaar

Voorbeeld

Maximale  grenswaarde (GW)

A1


Organische gassen en dampen, met een kookpunt > 65°C

Werken met oplosmiddelen van vernis, verf en lijmen

50 x GW [halfgelaat]
400 x GW [volgelaatmasker]
Tot een concentratie van 1000 ppm

A2


Zoals A1

Zoals A1 maar in een hogere concentratie

50 x GW [halfgelaat]
400 x GW [volgelaatmasker]
Tot een concentratie van 5000 ppm

A1B1E1


Zoals A1 + anorganische gassen en dampen + zure gassen

Zoals A1 + werken met chloride, bromine, hydrogene cyanide, hydrogene zwaveloxide, zoutzuren en andere zure gassen.

50 x GW [halfgelaat]
400 x GW [volgelaatmasker]
Tot een concentratie van 1000 ppm

A1B1E1K1

Zoals A1B1E1 + ammoniak

Zoals A1B1E1 + werken met ammoniak

50 x GW [halfgelaat]
400 x GW [volgelaatmasker]
Tot een concentratie van 1000 ppm

A2B2E1

Zoals A1B1E1

Zoals A1B1E1 maar voor hogere concentraties

50 x GW [halfgelaat]
400 x GW [volgelaatmasker]
of 5000 ppm (A + B), 1000 ppm (E)
of lager

A2B2E2K2

Zoals A1B1E1 + ammoniak

Zoals A1B1E1 + werken met ammoniak maar voor hogere concentraties

50 x GW [halfgelaat]
400 x GW [volgelaatmasker]
Tot een concentratie van 5000 ppm

AX

Organische dampen met een kooppunt
≤ 65°C

Werken met dampen met een laag kookpunt zoals aceton, dichloormethaan

Alleen voor eenmalig gebruik
Nationale regelgeving kan het maximum gebruikniveau begrenzen
Neem contact op met Moldex voor details

Hg P3

Kwik

Werken met kwikdampen

Maximale gebruikerstijd tegen kwik 50h