Omgeving

fotovoltaïsch systeem
Moldex draagt haar steentje bij aan het verhogen van herbruikbare energie

Moldex: meer dan adem- en gehoorbescherming alleen

Als fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen voelt Moldex zich ook verantwoordelijk voor de samenleving als geheel. Of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten of de productielijnen, duurzame aspecten zijn altijd overwogen. Dit wordt mogelijk gemaakt door ver gaande specialisatie in het fabricageproces. Meer dan 90% van alle bestanddelen van het product worden door Moldex zelf geproduceerd, van de spuitgegoten onderdelen tot aan het bevestigen van de banden aan de FFP maskers.

De ingenieurs en technici van onze engineeringafdeling ontwikkelen nieuwe apparatuur en verbeteren doorlopend de bestaande apparatuur.

Afvalpreventie en recycling

Bijna alle restmaterialen worden gerecycled en gaan terug naar het fabricageproces. Al vanaf de eerste ontwikkelingsfase wordt aandacht besteed aan het gebruik van passende materialen en processen.

Alle productverpakkingen kunnen worden gerecycled.

Geen gevaarlijke stoffen

Moldex producten bevatten geen stoffen die gevaarlijk of slecht voor de gezondheid zijn. Er worden geen materialen gebruikt die refereren aan de registratie volgens de EU richtlijn REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Als voorbeeld; Moldex heeft het toxische zout chroom VI uit alle gasfilters verwijderd.

Vrij van PVC

Moldex is zich bewust van haar verantwoordelijkheid naar het milieu. Daarom zijn alle Moldex producten sinds 2008 100% vrij van PVC.

Energiebudget

Alle Moldex gebouwen zullen worden aangepast aan de huidige energierichtlijn, zowel de bestaande gebouwen als de nieuwe. Een voorbeeld is te zien in de fotovoltaïsche installatie op het logistieke hoofdkantoor. Met een capaciteit van 92-megawatt/uur bespaart het ongeveer 59 ton CO2 per jaar.

Logistiek

Moldex produceert vrijwel exclusief in- en voor Europa. Transportroutes van de productiecomponenten en -onderdelen zijn tot een minimum beperkt en het logistiek centrum voor gereed product in de buurt van Stuttgart heeft een centrale ligging in Europa.