Životní prostředí

Fotovoltaický systém
Moldex přispívá ke zvyšování obnovitelné energie

Moldex - vice než ochrana dýchání a sluchu

Jako výrobce osobních ochranných pomůcek cítí Moldex také odpovědnost vůči společnosti jako celku - ať už při vývoji nových  výrobků nebo výrobních zařízení. Aspekty úspory zdrojů jsou pečlivě zvažovány již od samého počátku jednotlivých projektů.
Toto je možné díky šíři vnitřního výrobního procesu. Více než 90% všech komponentů je vyráběno firmou - vstřikováním dílů počínaje a pletením upínacích pásků na respirátory FFP konče.

Inženýři a technici našeho vlastního strojního inženýrského oddělení vyvíjejí nová zařízení a  současně modernizují stávající.

Prevence odpadu a recyklace

Téměř všechny zbytkové materiály vytvořené během výroby jsou recyklovány a vraceny zpět do výrobního procesu.
Již od počáteční vývojové faze je věnována pozornost používání odpovídajících materiálů a procesů.

Recyklovány mohou být všechny obalové materiály.

Žádné nebezpečné substance

Výrobky Moldexu neobsahují žádné zdraví škodlivé nebo nebezpečné substance.
Nejsou používány žádné materiály, které jsou registrovány podle směrnice Evropské Unie REACH ( Registration – registrace, Evaluation – hodnocení, Authorisation – povolení, and Restriction of Chemicals – a omezení chemikálií.

Bez PVC

Jsme si dobře vědomi odpovědnosti k životnímu prostředí, všechny výrobky Moldex včetně obalů jsou 100% bez PVC již od roku 2008.

Energetický rozpočet

Všechny existující budovy Moldexu budou adaptovány podle současných energetických směrnic a nové budovy budou podle toho také stavěny.Příklad můžete vidět ve fotovoltaickém systému logistického centra evropské centrály. S kapacitou 92 megawathodin šetří 59 tun CO2 za rok.

Logistika

Moldex vyrábí téměř výhradně v Evropě pro Evropu. Dopravní cesty výrobních komponentů a dílů jsou redukovány na minimum a logistické centrum pro hotové výrobky blízko Stuttgartu je centrálně umístěné v Evropě.