Ochranné dýchací masky proti koronaviru SARS-CoV-2

Informace a další odkazy k tématu ochranných masek proti koronaviru SARS-CoV-2

 

Typy ochranných masek

Jako ochrana proti koronaviru SARS-CoV-2 přicházejí v úvahu různé typy masek.

 

AirWave Logo

 

Volně přiléhající roušky chránící ústa a nos jsou nazývány také jako chirurgické roušky a zamezují tomu, aby osoby kontaminovaly své okolí vydechovanými kapénkami. Neposkytují ale samotnému nositeli dostatečnou ochranu proti virům. Protože chirurgické roušky těsně nepřiléhají, dá se s nimi dobře dýchat.
Těsně přiléhající FFP masky chrání samotného nositele před viry.


Tyto ochranné dýchací masky filtrují ze vzduchu spolehlivě také nejmenší částice a kapénky. Masky s výdechovým ventilem nabízí větší pohodlí při samotném nošení. Masky bez výdechového ventilu navíc zabraňují tomu, aby nositel masky nekontaminoval své okolí vydechovanými kapénkami.
Moldex vyrábí FFP masky, ne chirurgické roušky.

 

Masky FFP proti COVID-19 (koronavirus SARS-CoV-2)

 

FFP1, FFP2, FFP3

 

 

Stupeň ochrany

Institut Roberta Kocha (RKI) doporučuje při ošetřování a péči o pacienty s nákazou SARS-CoV-2 FFP masky s ochrannými stupni jak FFP2, tak FFP3. Další informace RIK naleznete zde (externí odkaz).

 

 

DOBA NASAZENÍ

 

 

Doba nasazení

Jak dlouho může být jedna FFP maska nošena, závisí na různých faktorech. Dle normy EN 149 týkající se ochranných prostředků dýchacích orgánů smí být jedna maska používána po dobu 8mi hodinové směny. Norma stanovuje však také znovu použivatelné FFP masky, jejichž těsnění může být čištěno a dezinfikováno. Tyto masky jsou označovány písmenem „R“ jako „reusable“.
Znovupoužití těchto masek proti koronaviru není z důvodu vysokého potenciálního rizika jednoznačně vyjasněno. Tak jako ostatní předměty a povrchy může být vnitřní strana ochranné masky kontaminována viry při sundávání a znovu nasazování. Tomu může být zabráněno vhodnými opatřeními.
Doporučení institutu Roberta Kocha týkající se manipulace s ochrannou maskou naleznete zde (externí odkaz).

 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

 

 

Správné použití

Aby mohla FFP maska splnit svůj ochranný účinek, musí být používána v souladu s přiloženým návodem k použití. Kromě toho musí být dbáno na správné usazení masky v obličeji a upevnění opásání. Krátká instruktážní videa k FFP maskám Moldex najdete na YouTube kanálu MoldexEurope (externí link).
Jak FFP masky, tak chirurgické roušky jsou důležitou součástí osobních ochranných prostředků na ochranu před koronaviry.
Ochranné dýchací masky nenahrazují další důležitá opatření, jako jsou např. hygiena rukou nebo udržování odstupu, ale doplňují je. Ochrana dechu proti koronaviru SARS-CoV-2 je obzvláště důležitá pro lidi, kteří jsou jako medicínský personál nebo pomocníci v přímém kontaktu s (potenciálními) nakaženými nebo sami patří k rizikové skupině.


 

FFP MASKY MOLDEX

 

 

FFP masky Moldex

Moldex je přední výrobce certifikovaných masek proti jemnému prachu. Zde najdete spolehlivé, komfortní masky FFP1, masky FFP2 a masky FFP3. 

K produktům