Informace o protiplynových filtrech

Hladiny ochrany

Hladina ochrany

Brava

Riziko

Příklady

Horní hranice použití

A1


Organické plyny a páry s bodem varu > 65°C

Práce s rozpouštědly, laky a lepidly

30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 1000 ppm, platí vždy nižší hodnota

A2


Jako A1

Jako A1, ale pro vyšší koncentrace

30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 5000 ppm, platí vždy nižší hodnota

A1B1E1


Jako A1 + anorganické plyny a páry + kyselé plyny

Jako A1 + práce s chlorem, bromem, kyanovodíkem, sulfanem a dalšími kyselými plyny

30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 1000 ppm, platí vždy nižší hodnota

A1B1E1K1

Jako A1B1E1 + čpavek

Jako A1B1E1 + práce se čpavkem

30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 1000 ppm, platí vždy nižší hodnota

A2B2E1

Jako A1B1E1

Jako A1B1E1, ale pro vyšší koncentrace

30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 5000 ppm (A+B), 1000 ppm (E), platí vždy nižší hodnota

A2B2E2K2

Jako A1B1E1 + čpavek

Jako A1B1E1 + práce se čpavkem, ale pro vyšší koncentrace

30 x PEL [polomaska] 400 x PEL [celoobličejová maska] nebo do koncentrace 5000 ppm, platí vždy nižší hodnota

AX

Organické páry bod varu ≤ 65°C

Práce s nízkovroucími látkami např. aceton, dichlormetan

Pouze jednorázové použití   Národní legislativa smí limitovat maximální hladinu užití  Pokud jde o detaily, kontaktujte, prosím, firmu Moldex

Hg P3

Rtuť

Práce s párami rtuti

Maximální doba použití proti rtuti 50 hodin