Informace o FFP respirátorech

Hladiny ochrany

Hladina ochrany

Barva

Riziko

Příklady

Horní hranice použití

FFP1


Netoxické prachy, mlhy a dýmy na vodném nebo olejovém základě1

Práce s netoxickými prachy, mlhami a dýmy

4 x PEL

FFP2

Zdraví škodlivé prachy, mlhy a dýmy na vodném nebo olejovém základě2

Práce s měkkým dřevem, skelnými vlákny, kovy a plasty [mimo PVC] a olejovými mlhami

10 x PEL

FFP3

Zdraví škodlivé a karcinogenní prachy, mlhy a dýmy na vodném nebo olejovém základě3

Práce s vysoce toxickými kovy, tvrdým dřevem, radioaktivními a biologicky aktivními látkami, s olejovými mlhami a sváření nerezové ocele

30 x PEL

R: Vícenásobně použitelné – filtry mohou být používány déle než jednu směnu.

NR [non reusable ]: Jednorázově použitelné – pohodlné a tvarově stabilní během celé směny.

D: Filtry splňují volitelnou zkoušku zanášení dolomitovým prachem. Nižší dýchací odpor po delší dobu.

PEL: pracovní expoziční limit.

1 Ne proti karcinogenním a radioaktivním materiálům, ne proti biologickým substancím a enzymům.

2 Ne proti radioaktivním částicím, ne proti virům a enzymům.

3 Proti radioaktivním částicím stejně jako proti biologickým substancím a enzymům.