Ochrana dýchacího ústrojí a sluchu

Made by Moldex

Přehled výrobků

Profesionální ochrana

proti prachu, aerosolům a dýmu

Přehled výrobků

Profesionální ochrana

proti hluku

Přehled výrobků

Profesionální ochrana

proti plynům, párám a prachu

Přehled výrobků

Zátkové chrániče
sluchu Twisters® Trio

 

Snadné vložení
bez rolování

Více informací

Nové: MX-7

Mušlové chrániče
sluchu připevněné
k helmě

Více informací

Nové: Air Seal 

Opakovaně
použitelné
respirátory

Více informací