Andnings- och hörselskydd

Made by Moldex

Produktöversikt

Professionellt skydd

mot damm, dimma och rök

Produktöversikt

Professionellt skydd

mot buller

Produktöversikt

Professionellt skydd

mot gas, ånga och partiklar

Produktöversikt

Twisters® Trio
Hörselpluggar:
Enkel insättning utan
att rulla proppen

Mer info

Moldex presenterar i
Serie 7000 en ny
halvmask i Silikon:

Mjuk och hållbar även
i extrema temperaturer

Mer info

Nyhet: MX-7
Hjälmkåpor

Mer info